γραμμές εσωτερικού

 
Από 10 -23 Απριλίου ( διάστημα  Πάσχα) 

Χίος - Πειραιάς 

10/04 -> BSF1 -> 23:10 - 07:55

11/04 -> HLS ARIADNE -> 23:10 - 07:10

12/04 -> HLS NHSOS MYKONOS -> 10:00-23:05

12/04 -> BSF1-> 23:10-06:55

13/04 -> HLS -> 23:10-07:10

17/04 -> HLS NHSOS MUKONOS -> 09:30- 22:45

17/04 -> HLS ARIADNE -> 16:10- 23:25

17/04 -> BSF1 -> 23:10- 07:55

18/04 -> HLS ARIADNE -> 23:45- 07:15

19/04 -> BSF1 -> 23:10- 06:55

20/04> HLS NHSOS MYKONOS -> 09:30- 23:25

20/04 -> HLS ARIADNE -> 23:10- 07:10

21/04 -> BSF1 -> 23:10- 06:55

23/04 -> HLS NHSOS MYKONOS -> 09:30- 23:25

23/04 -> HLS ARIADNE -> 23:10- 07:10

 

                                                                Από 10-23/04   Απριλίου (διάστημα Πάσχα)

Πειραιά - Χίος

10/04 -> HLS NHSOS  MYKONOS -> 16:00 - 06:40

10/04 -> HLS ARIADNE -> 21:00- 04:50

11/04 -> BSF1 -> 20:00- 05:00

12/04 -> HLS ARIADNE -> 21:00 - 04:50

13/04 -> BSF1 -> 21:00- 05:00

14/04 -> HLS ARIADNE -> 12:30- 20:30

14/04 -> HLS NHSOS MYKONOS -> 16:00 - 06:40

18/04 -> HLS NHSOS MYKONOS -> 07:35- 20:25

18/04 -> BSF1 -> 21:00- 05:00

19/04 -> HLS ARIADNE -> 21:00- 04:50

20/04 -> BSF1 -> 20:00- 05:00

21/04 -> HLS NHSOS MYKONOS -> 16:00- 06:40

21/04 -> HLS ARIADNE -> 21:00- 04:50

23/04 -> BSF1 -> 20:00- 05:00 

 

 

                                                                                

 

 


 

 

 


 

* Τα δρομολόγια υπόκεινται σε τροποποιήσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για επιβεβαίωση.

Σε συνεργασία με τις εταιρείες :