Εισιτήρια για Τουρκία

                                    Δρομολόγια Χίος Τσεσμέ Χίος 

                                                (Χειμεριμή Περίοδος ) 

                              Χίος Τσεσμέ:                              Τσεσμέ - Χίος 

Δευτέρα :                -                                               -  

Τρίτη:                     -                                               -

Τετάρτη:                 08,30 πμ                                    18,00 (τοπική ώρα)

Πέμπτη:                  -                                               -

Παρασκευή:            08,30                                        18,00 (τοπική ώρα)

Σαββατο:                08,00                                        18,00 (τοπική ώρα)

Κυρακή:                 08,00                                        18,00 (τοπική ώρα)

 

Τα Δρομολόγια υπόκειται σε τροποποιήσεις. 

Για πληροφορίες και κρατήσεις, επικοινωνήστε μαζί σας ή στα 22710 21463/ 22710 42490