Σπήλαια

Greek

Το Σπήλαιο των Ολύμπων ή Σπήλαιο της Συκιάς βρίσκεται κοντά στο χωριό των Ολύμπων σε απόσταση 8χλμ. Πρόκειται για ένα από τα πιο αξιόλογα και όμορφα σπήλαια της Ελλάδας. Αποτελείται από έναν κύριο Θάλαμο 30x30 μέτρων περίπου, ο οποίος προεκτείνεται σε ένα επίμηκες τμήμα. Γύρω από τον θάλαμο δημιουργούνται εσοχές δηλ. μικρότεροι θάλαμοι. Το σπήλαιο εκτείνεται σε βάθος 12,5 μέτρων από το σημείο της εισόδου του. Η οροφή του κυρίως θαλάμου είναι σχεδόν οριζόντια. Ο σταλακτιτικός και σταλαγμιτικός διάκοσμος του σπηλαίου είναι εκπληκτικός δημιουργώντας πολλές φορές εντυπωσιακά συμπλέγματα. Εντύπωση προκαλούν οι ογκόλιθοι που υπάρχουν στο σπήλαιο που φαίνεται ότι προέρχονται τόσο από την οροφή όσο και από τις πλευρές.

Σπήλαιο Αγίου Γάλακτος. Βρίσκεται στο χωριό Άγιο Γάλας στο Β.Δ άκρο του νησιού. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα τριών σπηλαίων που βρίσκονται το ένα πάνω στον άλλο. Το σπήλαιο που βρίσκεται πιο ψηλά είναι το λιγότερο γνωστό και χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο κατά τους μεσαιωνικούς και νεότερους χρόνους. Στο μεσαίο σπήλαιο, στο στόμιό του, είναι κτισμένη η Παναγία η Αγιογαλούσαινα που έδωσε το όνομά της και στο χωριό. Το σταλακτιτικό υγρό που έσταζε στο σπήλαιο και το οποίο λόγω της ασβεστολιθικής του προέλευσης ήταν λευκό και έμοιαζε σαν γάλα. Οι ντόπιοι το θεώρησαν <<Άγιο Γάλα>>. Η εκκλησία της Παναγίας στο σπήλαιο είναι του 13ου – 14ου αιώνα και ανήκει στον τύπου του σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με ψηλό τρούλο. Υπάρχει ξυλόγλυπτο τέμπλο του 1721. Ίσως να λειτούργησε και ως μοναστήρι. Στο εσωτερικό του ίδιου σπηλαίου υπάρχει και μια δεύτερη εκκλησία της Αγίας Άννας με τις παλαιότερες τοιχογραφίες του νησιού (11ος – 12ος αι.). Το κατώτερο σπήλαιο έχει αξιοποιηθεί με τρόπο που να μπορεί να περιηγηθεί ο επισκέπτης. Είναι ένας ελικοειδής διάδρομος μήκους 120 μέτρων με σημαντικό σταλαγμιτικό διάκοσμο. Σε πολλά σημεία σχηματίζει ευρύχωρες αίθουσες και θαλάμους. Στα δυο σπήλαια, της Παναγίας της Αγιογαλούσαινας και το κατώτερο, αυτό που είναι επισκέψιμο, ανασκαφικές έρευνες έφεραν στο φως ευρήματα που ανήκουν στη Μέση και Νεότερη Νεολιθική εποχή (6000 και 5000π.Χ). Στα ευρήματα συγκαταλέγονται χρηστικά πήλινα αγγεία, λίθινα και οστέινα εργαλεία, λίθινα ειδώλια.