Μουσεία

Greek

Το νέο Νέο Μουσείο της Μαστίχας αναδεικνύει την παραγωγική ιστορία της καλλιέργειας και της επεξεργασίας της εντάσσοντας την παράλληλα στον πολιτιστικό τοπίο της Χίου.